کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصاد ایران
37 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه اقتصادی » پاییز 1385 - شماره 22 (38 صفحه - از 123 تا 160)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی