تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران
41 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه اقتصادی » پاییز 1385 - شماره 22 (30 صفحه - از 15 تا 44)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی